CD skiva


Roslagens CD-skiva!

Vi har arbetat fram en sökbar CD-skiva som innefattar alla
födda, vigda och döda i Ljusterö, Roslags-Kulla, Vaxholm,
Österåker och Östra Ryd för åren 1671-1937

Beställ den så här:

sätt in 165: – kronor (om Du är medlem)
sätt in 215: – kronor (icke medlem)
på föreningens plusgirokonto 448 57 91-0
glöm inte att ange namn och adress
och att du önskar en CD-skiva.

Korrektioner!

Anmäl felaktigheter på CD-skivan med ett E-post till SRS