Glöm inte medlemsavgiften för år 2020.

Medlemsavgiften för år 2020 är 125 kr och 25 kronor om du är under 25 år.

Gör så här:
Sätt in medlemsavgiften enligt ovan på föreningens konto (Plus-giro) 448 57 91-0.
Glöm inte att uppge fullständigt namn, adress och e-mail.