Intressanta äldre kartor och flygbilder.

Alla häradskartor finns sammanställda till en enda stor karta. Har man t.ex. lokaliserat en gammal gård kan man bläddra mellan kartor och flygbilder över samma område. Det finns bra instruktioner till hur man gör. Kartorna och flygbilderna går också att ladda ner i mobilen och genom att klicka på symbolen till vänster för telefonens position kan man direkt se var man är och också se hur man rör sig på gamla kartor och flygbilder.
Flygbilder på kartbild.com 

En annan länk som heter  minkarta.lantmateriet den har en nutida karta över hela Sverige och flygbilder 1960 och 1975.