Medlemsavgift 2019

Nu är det dags för ett nytt släktforskarår.
Många har redan betalt in medlemsavgiften för 2019, men för er som inte gjort det är uppgifterna samma som tidigare plusgirokonto 448 57 91-0 och avgiften är 125 kr/medlem och 25 kr för den som är under 25 år. Uppge fullständigt namn, adress och e-mail.

Hoppas på ett givande forskarår