Onsdagsmötet i Vaxholm är ändrad tid!

ONSDAGEN DEN 20 NOVEMBER kl 18.00
(OBS !!!!!!!!! ÄNDRAT KLOCKSLAG) Kanonen, Hamngatan 50 Vaxholm

Vår medlem Hans Moberg berättar om erfarenheter från en DNA-kurs med Peter
Sjölund, där man bl.a. får lära sig att tolka sina DNA-resultat. Vidare
kommer Hans att informera från en tvådagarskonferens i Umeå med rubriken
”Arkeogenetik och genetisk genealogi”.