Riksarkivet Arninge stängt för ombyggnad.

Arninges forskarexpedition och läsesal stängde den 17 december 2018 för ombyggnad.
Man räknar med att öppna igen under våren 2020.

Besökare hänvisas under ombyggnaden till Riksarkivet Marieberg. För att kunna ta del av våra handlingar i Marieberg måste dessa beställas i förväg. Beställningen ska göras före klockan 14.00 om man vill få volymen nästa dag klockan 11.00 och är begränsade till max fem volymer åt gången.
E-posta din beställning till Arninges forskarexpedition:
forskarexpeditionen.arn@riksarkivet.se