Södra Roslagens CD och dess installation

Min trotjänare till PC slutade fungera för några veckor sedan. Livet fungerar inte utan PC, så har det blivit! Så det blev att köpa en ny. Att gå från Vista till Windows 8.1 är en upplevelse, som man naturligtvis helst vill slippa, om man skall känna sig produktiv. Det blev en resa på två veckor innan det mesta var på plats och jag hjälpligt klarade av den nya miljön. Det är inte så lätt efter närmare 10 år i en datormiljö där man behärskar det mesta som användare. Nya funktioner och omarbetade menyer för de gamla funktionerna. Program heter inte program längre, nu heter det app. Eller applikation om man tar hela ordet.
När vår förenings skiva skulle installeras trodde jag att jag förstod vad som gällde. Men det blev inte så. Installationen gick bra. Jag fick en fråga om programmet skulle installeras i ett visst bibliotek. Det fanns en möjlighet att ändra på det men det verkade onödigt tyckte jag. Funktionerna fanns där och livet lekte! Tills jag startade om datorn!
W 8.1 ville ändra på programbiblioteket för namnet var så lika ett bibliotek som redan fanns. Naiv och lydig som man är så ändrar man i god tro. Det var föreningsskivans programinstallation jag påverkade. Jag anade det eftersom det var det senast installerade programmet. Och mycket riktigt. När jag provkörde så fungerade ingenting mer än att en variant av startsidan kom upp.
Då tog jag bort installationen och gjorde en ominstallation. Ändrade biblioteksnamnet till ett som redan fanns. Då skulle jag få samtliga program samlade på ett ställe. Jo pyttsan, det sprack. Installationsprogrammet tog mitt namn och skapade ett nytt bibliotek, med samma namn som redan fanns. Jag som trodde att installationsprogrammet genomsökte biblioteket för att kontrollera om namnet redan fanns. Nej, nu har jag två underkataloger som heter ”Program”, se bild 1. Hur W 8 klarar detta vet jag inte men det fungerar, än så länge?
Av naturliga skäl vågar jag inte flytta underkatalogen utan det får vara som det är.
Vill med denna berättelse säga två saker. Dels till dig som skall installera programmet, rör ingenting i installationsprocessen. Använd de namn som föreslås och håll tummarna att det fungerar i slutet.
Till programmakarna vill jag framföra en begäran. Lägg in en sökfunktion så att dubbla biblioteksnamn undviks i samband med installationen vid skapandet av nya installationer. Som framgår av bild 2 så finns många bibliotek med liknande namn. Dess värre finns många amatörer som utger sig för att vara experter och tycker att så här får det inte vara och meckar om. Vi har ju själva nått en ålder där det finns både barn och barnbarn som vet mest om det här med datorer. Ibland är dessa ”experter” det största hotet! Men en stabil installation hotar inte våra produkter på samma sätt.
Leif Gannert