Studiebesök hos Family Search torsdagen den 20 februari kl 14.00, Klara Norra kyrkogatan 34, Stockholm.

Nu är vi inbokade på ett studiebesök till.
Det blir lite tätt mellan studiebesöken, men det gick inte att ordna på annat sätt.
Besöket är gratis, men eftersom antalet platser är begränsade måste du ändå
anmäla dig till mig.

Du mailar till anita.jarvenpaa@telia.com

Jag vill ha din anmälan senast 14 februari.

Välkomna
Anita