Torsdagen den 6 februari kl 10.00 har vi fått tid för studiebesök hos Centrum för näringslivshistoria.

Besöket kostar 40 kronor. Beloppet sätter ni in på vårt plusgirokonto nr 448 57 91-0. Ni anmäler er genom att maila till anita.jarvenpa@telia.com. Antalet
platser är begränsade. Avvakta med inbetalning tills ni får bekräftelse från mig på att ni kommer med.

Centrum för näringslivshistoria har sina lokaler på Grindstuvägen 48 i Bromma.

Om du åker kollektivt är det enklast att ta tunnelbanans gröna linje till Alvik och därefter gå via Vidängsvägen och Tranebergsvägen. Promenaden tar drygt 10 minuter. Färdbeskrivning hittar ni på Centrum för näringslivshistorias hemsida.
https://www.naringslivshistoria.se/kundochmedlemsservice/